Rekomendacje czytelników

Powrót do strony głównej

W książce „Słucham opowieści o Tobie” zawarte są wspomnienia o gen. Włodzimierzu Potasińskim, spisane przez jego żonę, Martę Potasińską. Wartko toczące się opowieści o wojskowych losach Generała kontrapunktowane są listami żony.

Wojskowi opowiadają o jego sukcesach i porażkach, o zabawnych i niebezpiecznych momentach, o pasji z jaką pracował. A „w tle”, w listach, słychać cichy głos miłości wspominający szczęśliwe chwile, chwile piękne pięknem codzienności, ale opowiadający również o bólu straty, o konieczności i trudzie podjęcia życia na nowo.

Z kolejnych kart książki wyłania się obraz człowieka wyjątkowego. Nie jest to relacja o tym, kim był gen. W. Potasiński, jest to opowieść o tym, jakim był człowiekiem. A był wzorem dla swoich żołnierzy i ideałem dla swojej żony.

Powrót do strony głównej