Refleksje czytelników

Powrót do strony głównej

Z dużą uwagą, zainteresowaniem, a przede wszystkim z ogromnym wzruszeniem przeczytałem wspomnienia o naszym Generale.

Podczas tej niezwykłej lektury wracałem do czasów Jego zaszczytnej służby w Siłach Zbrojnych. Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że książka ta jest wyjątkowym wyrazem uznania i szacunku dla wybitnego dowódcy i wspaniałego człowieka. Kolejne żołnierskie pokolenia będą czerpały z jej kart wzór do naśladowania (...)
[płk Jerzy Gutowski
/fragment z listu/]

Powrót do strony głównej