Notka biograficzna

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

Jeden z najbardziej charyzmatycznych dowódców dzisiejszych czasów

Generał broni Włodzimierz Potasiński,
Dowódca Wojsk Specjalnych

urodził się 31 lipca 1956 roku w Czeladzi.

W roku 1980 ukończył, z najwyższą lokatą, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 6 batalionie powietrzno – desantowym w Niepołomicach.

Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w strukturach:

 • 6 batalionu powietrzno-desantowego,
 • 16 batalionu powietrzno-desantowego,
 • Dowództwie 3 Brygady Zmechanizowanej,
 • Dowództwie Wojsk Lądowych,
 • 2 Brygadzie Zmechanizowanej,
 • 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej oraz
 • 2 Korpusie Zmechanizowanym.

15 VIII 2007 mianowany na Dowódcę Wojsk Specjalnych

Szczególną kartę w jego wojskowej biografii stanowią bogate doświadczenia uzyskane podczas realizacji zadań poza granicami państwa.

W latach 1993-1994 dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w siłach pokojowych ONZ w Syrii.

Dwukrotnie uczestniczył w międzynarodowej operacji sojuszniczej Iraq Freedom.

W roku 2004 - dowodził brygadą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.
W latach 2005-2006 m.in. pełnił funkcję zastępcy dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Zdobywał wykształcenie i podnosił kwalifikacje w najlepszych na świecie szkołach. Ukończył:

 • 1980 – ZMECH
 • 1984 – Mistrzowski Kurs Instruktorów Spadochronowych
 • 1988 – Akademię Sztabu Generalnego
 • 1998 – Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne Centrum im. Marshalla
 • 2000 - kurs Operacyjny w Szkole NATO w Oberammergau
 • 2001 – kurs Strategiczno-Operacyjny, PSYOPS, USA
 • 2001 – kurs dowódcy C2 – w Szkole NATO
 • 2002 - kurs Strategiczno-Operacyjny, PSYOPS, USA
 • kurs zarządzania zasobami obrony w Podyplomowej Szkole Marynarki Wojennej w Monterey

2000-2002 – członek NATO Army Armament Group – Bruksela

Zginął na służbie, 10 kwietnia 2010, w katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154.
  15 kwietnia 2010 został pośmiertnie awansowany do stopnia generała broni oraz odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jego podwładni napisali tak:
„Panie Generale, proszę się nie martwić. W tej trudnej chwili Pana żołnierze stają na wysokości zadania – tego nas Pan nauczył. Wszyscy jesteśmy na swoich stanowiskach, z sercem rozdzieranym smutkiem i bólem podejmujemy swoje obowiązki. Niech nasza odpowiedzialna służba będzie świadectwem Pana dzieła – trudu i poświecenia dla Wojsk Specjalnych.
Pamięć o Panu będzie dla nas drogowskazem, będziemy strzec Pana osiągnięć ku chwale Wojsk Specjalnych, dla Ojczyzny.”