Aktualności

Powrót do strony głównej

Żołnierska pamięć

W tym roku na mogile gen. Potasińskiego wiązankę złożył osobiście Dowódca Gereralny RSZ gen. broni Mirosław Różański. Symboliczne znicze zapalili przedstawiciele jednostek podległych Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych, ich Dowódca, Inspektor Wojsk Specjalnych przyjaciele i żona Generała.
Serdecznie dziękuję Dowódcy Generalnemu za kultywowanie pamięci o tych, którzy odeszli.
Marta Murzańska-Potasińska