Aktualności

Powrót do strony głównej

(...)

W dniu dzisiejszym na cmentarzu Rakowickim, w rodzinnej mogile, w asyście pocztów sztandarowych jednostek podległych Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych, odbyła się ceremonia dochówku śp. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.

Ceremonia miała charakter symboliczny.Uczestniczyła w niej najbliższa rodzina zmarłego, dowódcy jednostek wojskowych podległych Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych, były dowódca Wojsk Specjalnych gen. M.Olbrycht, dowódca DKWS gen. J.Gut, oraz Inspektor Wojsk Specjalnych gen. P.Patalong.
Dziękuję żołnierzom Wojsk Specjalnych, przyjaciołom mojego Męża. Wiem, że zawsze mogę na Was polegać, liczyć na wsparcie i obecność. To nie do przecenienia. Dzięki Waszej postawie wiem, że mimo, iż zabrakło mojego Męża, nigdy nie będę sama.
Marta Murzańska-Potasińska