Aktualności

Powrót do strony głównej

Smoleńskie Portrety – projekt Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski podjęło się zrealizowania projektu internetowego, przedstawiającego postaci 96 osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.
Na stronie www.smolensk.muzhp.pl znaleźć możemy biogramy każdego z pasażerów samolotu TU 154.

W kwietniu 2015 roku z inicjatywy rodzin ofiar katastrofy Muzeum przygotowało wystawę, która z okazji 5. rocznicy tragedii, prezentowana była na placu Piłsudskiego w Warszawie. Niestety z powodu rozmiarów i ciężaru ekspozycji oraz dodatkowych,trudnych do spełnienia, wymogów technicznych wystawa, mimo podjętych starań, nie została zaprezentowana w żadnym innym mieście Polski.

Na stronie poświęconej projektowi, w zakładce „Portrety” prócz biogramu, zamieszczone zostały materiały dotyczące dowódcy Wojsk Specjalnych, Włodzimierza Potasińskiego, w tym wspomnienia przyjaciół i współpracowników, fragmenty książki „Słucham opowieści o Tobie”, wybrane wywiady, zdjęcia oraz stenogram rozmowy z żoną śp. generała.

Poprzez takie działania chcemy w sposób godny uczcić bliskich, przyjaciół, tych wybitnych ludzi, którzy w tragiczny sposób przedwcześnie odeszli. My, którzy zostaliśmy, mamy obowiązek pamiętać. To nie znaczy tkwić w żałobie, ale ponieść dalej to, co oni rozpoczęli, kontynuować ich starania, marzenia o lepszej Polsce - powiedział podsumowując wystawę Dyrektor MHP Robert Kostro.
M.M-P