Aktualności

Powrót do strony głównej

Spotkanie w Gliwicach

Z inicjatywy Stowarzyszenia Upamiętniania Bohaterów Narodowych w dniu 10 lutego br. w Gliwicach odbyło się spotkanie z żoną śp. Dowódcy Wojsk Specjalnych.

Po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez nowego proboszcza parafii pod wezwaniem św. Barbary, która pełni rolę kościoła garnizonowego, kpt. Artura Majorka, odbyło się spotkanie, którego celem było przybliżenie postaci generała Włodzimierza Potasińskiego.

W spotkaniu prócz zaproszonych gości, przedstawicieli władz miasta, wojska i młodzieży, udział wzięli dowódca JW AGAT Sławomir Drumowicz, z-ca dowódcy i ich małżonki.

Szczególnie serdecznie pragnę podziękować inicjatorce przedsięwzięcia, przewodniczącej Stowarzyszenia, pani Marcie Święcickiej. Dzięki takim inicjatywom, kolejne pokolenia Polaków mają szansę pamiętać o wybitnych przedstawicielach naszego kraju, nie przez pryzmat katastrofy lotniczej, a dokonań, jakie Ci ludzie poczynili na rzecz naszego kraju.
Spotkanie poświęcone pamięci gen. Potasińskiego, połączone z promocją książki, odbyło się w ramach inicjatywy podjętej przez Stowarzyszenie, której celem jest systematyczne, comiesięczne prezentowanie postaci jednego z pasażerów TU 154 M, który 10 kwietnia z 96 pasażerami na pokładzie rozpoczął lot do Smoleńska.