Aktualności

Powrót do strony głównej

„Zjednoczeni zwyciężymy”

„Zjednoczeni zwyciężymy” to nowoczesne narzędzie – projekt, mający na celu promowanie jednostek Wojsk Specjalnych oraz kultywowanie ich tradycji, dzięki wykorzystaniu portali społecznościowych. Pomysłodawcą i twórcą projektu jest Jednostka Wojskowa Komandosów.

Jednym z celów podjętych działań medialnych jest upowszechnianie wiedzy na temat historii 1. Samodzielnej Kompanii Commando, której tradycje dziedziczy JWK.

W ramach projektu rozpisano konkurs, którego uczestnicy znaleźć mieli podobieństwa między dowódcą 1 Samodzielnej Kompanii Commando, ppłk. Władysławem Smrokowskim, a gen. broni Włodzimierzem Potasińskim – twórcą i ikoną współczesnych Wojsk Specjalnych.

Prace nadsyłać można do dnia 12 stycznia 2015. Wyniki konkursu zostaną podane 16 stycznia 2015 roku na facebooku. Zwycięzców wyłonią żona śp. generała Włodzimierza Potasińskiego i przedstawiciele rodziny ppłk. Władysława Smrokowskiego.

Chcemy opowiedzieć Polakom historię jednostki – mówi w wywiadzie udzielonym „Polsce Zbrojnej” płk Wiesław Kukuła, dowódca JWK. - To dla nas nie tylko zaszczyt, ale też zobowiązanie.